Regulamin Karty Stałego Klienta


Karta Stałego Klienta  


Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawianej przez NaPrezent.pl.


1. Organizatorem programu lojalnościowego “Karta Stałego Klienta” (nazywanego dalej KSK) jest firma NaPrezent.pl z siedzibą w

Pabianicach 95-200 , ul. Łaska , NIP 731-18 66-975


2. KSK przeznaczona jest dla klientów dokonujących zakupów oraz upoważnia do rabatu na zakupy we wszystkich sklepach NaPrezent.pl


3. KSK jest kartą bezimienną, ważną przez 3 miesiące


4. Warunkiem otrzymania KSK jest zgłoszenie chęci jej otrzymania sprzedawcy w sklepie


5. Na karcie odnotowywane będą punkty jakie klient zebrał za swoje zakupy w postaci stempli


6. Za każde wydane 10 zł, klient otrzyma 1 stempel o nominale 1 punktu


7. Za każdą wydaną wielokrotność 50 zł, klient otrzyma 1 stempel o nominale 5 punktów


8. Liczba nabitych stempli równać się będzie kwocie pełnych dziesiątek, setek itd. jakie klient zapłacił za swoje zakupy


9. Rabat liczony będzie od sumy 10 punktów, które klient uzbierał według schematu: 1 punkt = 1 zł, 5 punktów = 5 zł


10. Warunkiem zrealizowania KSK jest zebranie 10 stempli i okazanie karty podczas zakupów sprzedawcy


11. KSK upoważnia do rabatu na zakupy o wartości odpowiadającej ilości zebranych przez niego punktów


12. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi


13. KSK nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymieniać na gotówkę


14. Rabaty z KSK można sumować


15. Wszelkie skargi, zastrzeżenia, uwagi można zgłaszać na adres e-mail:
bok@naprezent.pllub bok@epapy.pl


16. Firma NaPrezent.pl zastrzega sobie prawo na zmian w Regulaminie


17. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona będzie na stronie internetowej: 
www.naprezent.pl oraz www.epapy.pl na czas trwania Programu

Link do pobrania powyższego regulaminu w formacie PDF:

 

 

Pobierz jako PDF